Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vadītāju informatīvā sanāksme
Publicēts: Piektdien, 2016. gada 2. septembrī 10:32

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde
Atbildīgais: G. Auza, S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

Atgriezties