Pagarinātās dienas grupas darba organizācija
Publicēts: Otrdien, 2017. gada 4. jūlijā 17:28

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem 17. augustā pl. 10:00 notiks kursu "Pagarinātās dienas grupas darba organizācija" pirmā nodarbība.
Kursu norises laiks: 17. augustā no pl. 10:00 līdz 16:00; 18. augustā no pl. 10.00 līdz15.00, 21. augustā no pl. 10.00 līdz 16.00.

Programmas apjoms – 24 stundas, kuru laikā tiks pilnveidotas skolotāju zināšanas, lai lietderīgi un mērķtiecīgi plānotu skolēnu brīvo laiku un iesaistītu dažādās praktiskās aktivitātēs. Programmas saturs nodrošinās pedagogu prasmju pilnveidi, apgūstot skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijas, skolēnu vecumposma attīstības īpatnības un saskarsmes psiholoģiskās likumsakarības, sadarbības modeļus ar skolēnu vecākiem, atbalsta personālu. Tāpat tas ļaus izprast skolēnu uzvedību, saskarsmi, mācīšanās stilus. Pedagogi apgūs Montesori pedagoģijas apmācības elementus, kas palīdz skolēniem izprast matemātiskās likumsakarības un attīsta valodu, kā arī iepazīsies ar normatīvajiem  dokumentiem, kas regulē pedagogu darbību pagarinātās dienas grupā.

Lektori: Dace Plociņa mg. paed., Ieva Dakne Valdorfpedagoģe, Ieva Liepiņa Montesori pedagoģe, Guna Doniņa Eiritmijas pedagoģe.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662.

Kursu dalības maksa - 28 EUR.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikt līdz 10. augustam, rakstot uz e-pastu:
 dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153.

Atgriezties