Kursi pedagogiem par pamatskolas skolēnu mācīšanās traucējumiem
Publicēts: Trešdien, 2017. gada 4. oktobrī 11:03
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 16. oktobrī un 6. novembrī plkst. 13:00 notiks kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā”.

Programmas apjoms – 12 stundas.

Mērķauditorija: pamatskolas pedagogi.

Īsa anotācija:

Klasē bieži ir situācija, ka skolēniem ar labām sekmēm ir grūtības kādā no mācību priekšmetiem. Ir jānoskaidro, vai tas ir intereses trūkums vai tie ir mācīšanās traucējumi, kas laikus nav diagnosticēti un skolēnam sagādā grūtības. Bieži vien skolēnu mācīšanās traucējumi saistīti ar uzvedības traucējumiem.

Kursu programma veidota, lai iepazīstinātu pedagogus ar skolēnu mācīšanās traucējumiem – disleksiju, disgrāfiju un diskalkuliju, un mācītu sniegt profesionālu palīdzību savās mācību stundās. Kursu dalībnieki uzzinās par mācību traucējumu ietekmi uz skolēnu uzvedību, saistību ar citiem mācību priekšmetiem, veidos skolēna individuālo mācību plānu. Mācību starplaikā plānots patstāvīgs darbs.

Lektore – Anita Falka mg. paed.

Rezultāts: ZRKAC apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662

Kursu dalības maksa – 18 EUR

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikt līdz 12. oktobrim, rakstot e-pastu:

dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153

Atgriezties