Skolēnu domes sanāksme
Publicēts: Ceturtdien, 2017. gada 2. novembrī 18:31

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: I. Mazūdre, L. Jurevica

Dalībnieki: skolēnu domes deputāti

Atgriezties