Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 11:54

Vieta: Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Atbildīgais: I. Mazūdre, I. Vilkārse, R. Tīrumniece

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki, pedagogi

Laiks tiks precizēts

Atgriezties