Izglītības iestāžu speciālo pedagogu darba sanāksme
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 12:01

Vieta: Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, Meiju ceļā 9
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: izglītības iestāžu speciālie pedagogi, skolotāju palīgi

Atgriezties