Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 12:05

Vieta: Izglītības iestādes
Atbildīgais: L. Stepanova

Dalībnieki: direktora vietnieki izglītības jomā

Atgriezties