Kompetenču pieejas izglītībā pamatprinicpi, ar to saistītās pedagoģiskās paradigmas, caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 13:10

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: G. Auza, L. Stepanova

Dalībnieki: direktoru vietnieki izglītības jomā

Atgriezties