Izglītības iestādes pašvērtēšana un ārējā vērtēšana
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 13:20

Vieta: Jelgavas 5. vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, N. Seļiščeva

Dalībnieki: skolu direktori

Atgriezties