Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 13:27

Vieta: Jelgavas 5. vidusskola
Atbildīgais: I. Mazūdre, N. Seļiščeva, E. Šakurova

Dalībnieki: Izglītojamie, vecāki, pedagogi

Laiks tiks precizēts

Atgriezties