Kompetenču pieeja mācību saturā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 12:32

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: PII vadības komandas

ESF projekta mācības

Atgriezties