21. gadsimta prasmes izglītībā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 13:34

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga, I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki

Atgriezties