Matemātikas olimpiādes 5.-8. klasēm darbu labošana
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 13:54

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: matemātikas skolotāji

Atgriezties