"Lāses kauss" volejbolā- Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
"Lāses kauss" volejbolā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 15:15

Vieta: Valgunde
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: 8.-9. klašu komandas

Atgriezties