Atklātās stundas latviešu valodā un literatūrā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 15:25

Vieta: Jelgavas 5. vidusskola
Atbildīgais: I. Čerņecova, I. Bušmane

Dalībnieki: Latviešu valodas un literatūras skolotāji

7. klasei skolotāja I.Čerņecova, 8. klasei I. Lībiete, 9. klasei L.Leskavniece

Laiks tiks precizēts

Atgriezties