Kursi "Praktiskās metodes pedagoga karjeras konsultanta darbā"
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 31. janvārī 16:33
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 14. februā pl. 10:00 – 17:00 notiks 8 stundu kursi vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem "Praktiskās metodes pedagogu karjeras konsultantu darbā".

Viens no mūsdienu skolu risināmiem jautājumiem ir efektīva karjeras atbalsta izveide, kurā ietilpst karjeras izglītība un karjeras konsultēšana. Latvijā ienāk dažādas jaunas metodes karjeras konsultēšanā, kuras palīdz efektīvāk veidot karjeras atbalstu skolās. Tāpēc pedagogiem karjeras konsultantiem nepieciešama izpratne par jaunākām metodēm un to izmantošanas iespējām skolās.
Programma sniedz ieskatu vairāku Latvijā radītu praktisku, interaktīvu metožu (piemēram, "Komunikāciju un asociāciju kārtis", "Nepabeigto teikumu metode", "Tava izvēle", "Karjeras kubi", dažādas improvizācijas tehnikas u.c.) lietošanā, kas veicina grupas savstarpējo komunikāciju un sarunu prasmes par karjeras izvēli, kā arī individuālo pašattīstību saistītām tēmām. Tiks apgūtas arī metodes, kuras var pielietot darbā ar klientiem, lai veicinātu individuālo lēmuma pieņemšanas procesu (piemēram, "Kartiņu šķirošanas/ card-sort metode"), kuru fokuss vērsts uz vērtībām, spējām un prasmēm.

Pasniedzējas: Agita Šmitiņa, Dr. Sc. admin., karjeras konsultante, apmācību vadītāja un uzņēmēja.

Kursu dalības maksa – 25 EUR.

Kusru noslēgumā dalībnieki saņems ZRKAC apliecību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikties līdz 12. februārim,
rakstot e-pastu: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.

Atgriezties