Pieredzes apmaiņas seminārs "Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu loma izglītības iestādē un pilsētā"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 11:48

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Mazūdre, M. Asarīte

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes

Atgriezties