Skolēnu domes sanāksme
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 11:50

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: I. Mazūdre, D. Rijkure

Dalībnieki: skolēnu domes deputāti

Atgriezties