Supervīzija skolu komandām "Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 11:56

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija (Jelgavas pilī, 145.kab.)
Atbildīgais: I. Bandeniece, E. Slokenberga

Dalībnieki: Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra, PII ”Kamolītis” vadības komandas

Atgriezties