Projekta SAM 8.3.2.2. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru darba sanāksme
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:02

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: T. Aleksandrova

Dalībnieki: projekta koordinatori

Atgriezties