Pieredzes apmaiņas seminārs "Izglītības tendences mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 21.gadsimtā"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:03

Vieta: Jelgavas 2. pamatskola
Atbildīgais: I. Pampe, J. Rjazanceva

Dalībnieki: skolu direktori, direktora vietnieki (Pieteikties jelena.rjazanceva@izglitiba.jelgava.lv līdz 02.02.2018.)

Atgriezties