Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē- Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:16

Vieta: PII "Gaismiņa"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Gaismiņa" speciālisti

Atgriezties