Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:29

Vieta: PII "Lācītis"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Lācītis" speciālisti

Atgriezties