Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 12:50

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: I. Mazūdre, A. Celms, S. Baltiņa

1. kārta

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola

Laiks: 20. februārī, pl. 14:00

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas vokālie ansambļi

 

2. kārta

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola

Laiks: 2. martā, pl. 13:00

Dalībnieki: uzaicinātie Zemgales reģiona izglītības iestāžu/ kultūras iestāžu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi

 

Atgriezties