Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 15:40

Vieta: PII "Zemenīte"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Zemenīte" speciālisti

Atgriezties