Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 5. februārī 16:07

Vieta: PII "Vārpiņa"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Vārpiņa" speciālisti

Atgriezties