Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu 8. klases skolēniem
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 12. februārī 16:33

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 14. februārī pl. 10:00 trešo reizi notiks angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolu 8. klases skolēniem. Olimpiādi organizē ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas pilsētas angļu valodas skolotāju metodisko apvienību, Jelgavas izglītības pārvaldi un Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centru. Olimpiādē piedalīsies 10 skolēni no Jelgavas pilsētas skolām un 10 skolēni no Šauļu pilsētas skolām.

Olimpiādes mērķi ir veicināt skolēnu interesi par angļu valodu, pilnveidot starpkultūru kompetenci, saskarsmes un sadarbības spējas, piedāvāt skolēniem iespēju apliecināt savas zināšanas un sekmēt sadarbību starp Jelgavas un Šauļu pilsētu skolām un skolēniem.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 63012157, vai rakstot uz e-pastu: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv.

Atgriezties