Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 21. februārī 19:27
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: A. Ozoliņa, I. Leilande

Dalībnieki: valodu skolotāji

Atgriezties