"Lielā balva 2018!" – sporta pasākums izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu
Publicēts: Ceturtdien, 2018. gada 1. martā 17:35

Vieta: Jelgavas sporta halle, Mātera ielā 44a
Atbildīgais: M. Actiņa, S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas izglītības iestāžu pirmsskolas grupu izglītojamie

Atgriezties