Iespēja kārtot starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu
Publicēts: Piektdien, 2018. gada 2. martā 16:26
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

16. jūnijā ikvienam, kurš vēlās pārbaudīt savas angļu valodas prasmes un iegūt pasaulē atzītu apliecinājumu valodas apguves līmenim, lai mācītos vai strādātu Latvijā un ārvalstīs, ir iespēja to izdarīt Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītība iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC) ir Lielbritānijas izdevniecības „Pearson” eksaminācijas centrs Latvijā. „Pearson” ir viens no lielākajiem izglītības un mācību līdzekļu izdevniecības uzņēmumiem pasaulē, kas sagatavo un nodrošina eksāmena materiālus un vērtēšanu. Testēšana tiek veikta sadarbībā ar Edexcel Limited - Lielbritānijas atbildīgo institūciju par akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu.

“Pearson Test of General English” (Vispārējās angļu valodas eksāmens) ir starptautiski atzīts angļu valodas apguves novērtēšanas pārbaudījums, kura rezultātus atzīst gan darba devēji, gan izglītības iestādes daudzās valstīs. Angļu valodas kompetenci iespējams noteikt 6 līmeņos, kas atbilst Eiropas Padomes noteiktajiem valodu prasmes līmeņiem (Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Eiropas Padome, 2001). Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa.

Skolēniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus, piedāvājam kārtot angļu valodas pārbaudījumu “Pearson Test of English - Young Learners”. Skolēni saņem Lielbritānijas testēšanas institūcijas sertifikātu, kas apliecina valodas zināšanu līmeni starptautiskā mērogā un kļūst par pierādījumu bērna nopietnajai attieksmei pret mācībām, kā arī sniedz motivāciju tālākai angļu valodas apguvei.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543 no 2015. gada 29. septembra svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Tas padara šo pārbaudījumu par lielisku alternatīvu 12. klašu skolēniem, kuri gatavojas kārtot centralizēto eksāmenu angļu valodā.

Vairāk informācijas par eksāmeniem šeit.

Pieteikties eksāmenam iespējams līdz 7. maijam, rakstot uz e-pastu: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv, vai zvanot pa tel.: 63012157.

Atgriezties