Kursi pedagogiem par disleksiju, disgrafiju un diskalkuliju
Publicēts: Ceturtdien, 2018. gada 8. martā 11:41
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 2018. gada 16. martā pl. 10:00 un 21. martā pl. 13:00 notiks kursi "Pedagoģiskie risinājumi skolēnu mācību traucējumu gadījumos – disleksija, disgrafija un diskalkulija".

Programmas apjoms – 12 stundas.

Mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas pedagogi.

Īsa anotācija: Pedagogi padziļinās izpratni un apgūs atpazīšanas paņēmienus mācīšanās traucējumu – disleksijas, disgrafijas un diskalkulijas gadījumos.  Mācīsies izvērtēt atbalsta pasākumu iespējas un veidot koriģējoši attīstošās darbības metodes, radoši plānot darbību, mazinot mācīšanās traucējumu rašanās riskus. Mācību starplaikā plānots mājas darbs.

Lektores: Ilva Vanaga, Anita Stāvause.

Rezultāts: ZRKAC apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662

Kursu dalības maksa – 18 EUR

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikt līdz 13. martam, rakstot e-pastu: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153.

Atgriezties