Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/metodiķu sanāksme "2017./2018. Mācību gada pedagoģiskā darba izvērtējums"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 4. jūnijā 10:56

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne, S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/metodiķi

Atgriezties