Iespēja kārtot starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 8. augustā 17:05
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītība iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC) piedāvā iespēju ikvienam pārbaudīt savas angļu valodas prasmes un iegūt pasaulē atzītu apliecinājumu valodas apguves līmenim, lai mācītos vai strādātu Latvijā un ārvalstīs.

ZRKAC ir Lielbritānijas izdevniecības „Pearson” eksaminācijas centrs Latvijā, kas piedāvā:

  • angļu valodas eksāmenu pieaugušajiem “Pearson Test of General English” (Vispārējās angļu valodas eksāmens). Angļu valodas kompetenci iespējams noteikt 6 līmeņos, kas atbilst Eiropas Padomes noteiktajiem valodu prasmes līmeņiem (Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Eiropas Padome, 2001).
    Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa.
    Vidusskolas beidzēji saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543 no 2015. gada 29. septembra svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
  • Valodas prasmju pārbaudījumu bērniem “Pearson Test of English -Young Learners”. Eksāmens paredzēts skolēniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus. Pārbaudījumam ir 4 līmeņi. Pēc pārbaudījuma bērni saņem sertifikātu, kas apliecina valodas zināšanu līmeņa atbilstību starptautiskam līmenim.

2018.gadā ir noteikti trīs pārbaudījumu laiki:

  • 13.oktobris (pieteikšanās līdz 5. septembrim);
  • 10.novembris (pieteikšanās līdz 2.oktobrim);
  • 15.decembris (pieteikšanās līdz 6. novembrim).

Pieteikšanās un iespēja iegūt papildus informāciju: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv. Tālr. 63012157.

Vairāk informācijas.

Atgriezties