Apgūsti datu analīzi un pārskatu veidošanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu!
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 14. augustā 16:23
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros pilnveidot profesionālo kompetenci, apgūstot neformālās izglītības programmu "Datu analīze un pārskatu veidošana".

Iepriekšējā izglītība: Labas prasmes datoru lietošanā un pamatzināšanas MS Excel
Programmas apraksts: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes datu formatēšanā, formulu un funkciju izmantošanā datu analīzē, pārskatu veidošanā un datu vizualizācijā. Dalībniekam nepieciešamas priekšzināšanas darbam programmā MS Excel. Tēmas: Darbs ar programmu MS Excel 2016. Tabulu veidošana un datu formatēšana. Formulas. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus. Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai. Datu importēšana un eksportēšana. Datu analīzes veikšana un statistika. Rakurstabulas. Diagrammas. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.
Mācību ilgums: 1.5 mēneši (40 h)
Grupas lielums: 8 - 12 personas
Norises laiki: P: 17:30 - 19:45; T: 17:30 - 19:45
Kopējā mācību maksa*: 180.00 EUR
Līdzmaksājums 10%*: 18,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


Kas var pieteiktes?

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
  • vienkāršajās profesijās strādājošie
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Pieejamais atbalsts

Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

 • ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt izglītības iestādē klātienē vai nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, 301. kabinetā, pirmdienās pl. 15:00 - 20:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9:00 - 18:00, pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
 • E-pasts uzziņām: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv, tālrunis: 63012169, 20229769

Vairāk par projektu šeit

Atgriezties