Strādājošiem iespējams pieteikties mācībām ar ES līdzfinansējumu 90% apmērā
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 15. augustā 15:23

Esat nodarbināta persona un vēlaties apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties? Tikai līdz 17. septembrim Jums ir iespēja pieteikties mācībām ar Eiropas savienības līdzfinansējumu!

Visā Latvijā 70 mācību iestādes piedāvā 443 izglītības programmas.

Lai izvēlētos piemērotāko programmu un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot konsultanta palīdzību. Jelgavas pilsētā Pieaugušo izglītības koordinators šajā projektā ir Diāna Alatirjova, tel.nr. 27800576, 63012149, e-pasta adrese: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv.

Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 11 nozarēs:

 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 • drukas un mediju tehnoloģijas;
 • transports un loģistika;
 • enerģētika;
 • ķīmiskā rūpniecība;
 • būvniecība;
 • kokrūpniecība;
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Kas var pieteikties?

Strādājošas un pašnodarbinātas personas:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību),
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā.

Kam ir priekšrocība uzņemšanā?

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Kādas ir mācību izmaksas?

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt izglītības iestādē klātienē vai nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Sīkāka informācija: Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv.

Atgriezties