Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)"
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 19. septembrī 12:46

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu.

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 un „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros

Atgriezties