Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)"
Publicēts: Piektdien, 2018. gada 21. septembrī 15:50

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu. 

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 un „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros

Atgriezties