Kursi pašvaldības iestāžu darbiniekiem par e-pakalpojumu izmantošanu - papildgrupa
Publicēts: Ceturtdien, 2019. gada 3. janvārī 18:20
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Aicinām pašvaldības iestāžu darbiniekus pieteikties dalībai kursos “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas notiks Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā” 2019. gada 8. februārī no pl. 8.30 līdz 15.00.

Kursi tiek organizēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās valsts vienotās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” ietvaros.

Apmācībās, izmantojot piemērus un īpaši izstrādātus mācību materiālus, dalībnieki iegūs zināšanas par elektroniski pieejamiem valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, drošu elektronisko parakstu. Būs arī iespēja pilnveidot zināšanas klientu konsultēšanā un attīstīt argumentācijas prasmes par e-risinājumu izmantošanas priekšrocībām.

Apmācībās tiek gaidīti pašvaldības klientu apkalpošanas centru darbinieki, kuri tiešā veidā sniedz konsultācijas iedzīvotājiem t. sk. bāriņtiesas, sociālā dienesta, būvvaldes, komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanas darbinieki, pieaugušo izglītības koordinatori un īstenotāji.

Lūdzam pieteikties līdz 2019. gada 4. februārim.

Plašāks apraksts par apmācību norisi un saturu pievienotajā dokumentā.

Papildus informācija: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; 63012154

Atgriezties