Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā
Publicēts: Piektdien, 2019. gada 1. februārī 11:57

Vieta: Jelgavas 3. sākumskola
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane, A. Škinča

Dalībnieki: pedagogi

Atgriezties