Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme
Publicēts: Ceturtdien, 2019. gada 28. februārī 17:50

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: D. Blūma, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: kulturoloģijas skolotāji

Atgriezties