Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi
Publicēts: Piektdien, 2019. gada 1. martā 11:00

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: 1.-6. klašu latviešu valodas pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties