Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā
Publicēts: Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī 14:59

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Kudreņicka, I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

Atgriezties