Notikumu kalendārs

Semināri

05.10.2017 Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem »

26.10.2017 Seminārs par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada »

31.10.2017 Seminārs par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada »


Sanāksmes

12.10.2017 Direktoru vietnieku izglītības jomā mācīšanās grupa »

19.10.2017 Krievu valodas (svešvalodas) MA sanāksme »

31.10.2017 Mājturības un tehnoloģiju MA sanāksme »


Kursi

02.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

02.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

02.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

02.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

02.10.2017 Vadības menedžmenta pamati »

02.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

02.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

02.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

02.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

02.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

03.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

03.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

03.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

03.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

03.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

03.10.2017 Ugunsdrošība »

03.10.2017 Šūšanas pamati »

03.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

04.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

04.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

04.10.2017 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma »

04.10.2017 Topošo vecāku skola, 3. grupa »

04.10.2017 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem »

04.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

04.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

04.10.2017 Vadības menedžmenta pamati »

04.10.2017 Ideju fitness III Instrumenti radošuma uzlādēšanai – izlādēšanai »

04.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

04.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

04.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

04.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

05.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

05.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

05.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

05.10.2017 Ēd vesels!, 2. grupa »

05.10.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Metodiskā atbalsta skola" ievadnodarbība 2. grupai »

05.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

05.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

05.10.2017 Ugunsdrošība »

05.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

05.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

05.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

06.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

06.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

06.10.2017 CNC frēzēšana, izmantojot Fanuc vadības sistēmu »

06.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

07.10.2017 Junioru universitātes nodarbības 5.–10. klasei »

09.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

09.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

09.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

09.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

09.10.2017 Microsoft IT akadēmija »

09.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

09.10.2017 Vadības menedžmenta pamati »

09.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

09.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

09.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

09.10.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

09.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

09.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

10.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

10.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

10.10.2017 Topošo vecāku skola, 3. grupa »

10.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

10.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

10.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

10.10.2017 Ugunsdrošība »

10.10.2017 Šūšanas pamati »

10.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

10.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

10.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

11.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

11.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

11.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

11.10.2017 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma »

11.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

11.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

11.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

11.10.2017 Vadības menedžmenta pamati »

11.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

11.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

11.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

11.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

11.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

11.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

12.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

12.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

12.10.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

12.10.2017 Ēd vesels!, 2. grupa »

12.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

12.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

12.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

12.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

12.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

12.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

12.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

13.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

13.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

14.10.2017 Junioru universitātes plus nodarbības »

16.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

16.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

16.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

16.10.2017 Topošo vecāku skola, 3. grupa »

16.10.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 1. grupa »

16.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

16.10.2017 Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā »

16.10.2017 Microsoft IT akadēmija »

16.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

16.10.2017 Projektu izstrādes pamati »

16.10.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

16.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

16.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

16.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

16.10.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

16.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

16.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

17.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

17.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

17.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

17.10.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

17.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

17.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

17.10.2017 Šūšanas pamati »

17.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

17.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

17.10.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

17.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

17.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

17.10.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

18.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

18.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

18.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

18.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

18.10.2017 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma »

18.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

18.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

18.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

18.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

18.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

18.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

18.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

19.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

19.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

19.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

19.10.2017 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

19.10.2017 Ēd vesels!, 2. grupa »

19.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

19.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

19.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

19.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

19.10.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

19.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

19.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

19.10.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

19.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

20.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

20.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

20.10.2017 Topošo vecāku skola, 3. grupa »

20.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

21.10.2017 Junioru universitātes nodarbības 5.–10. klasei »

23.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

23.10.2017 Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā »

23.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

23.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

23.10.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

23.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

23.10.2017 Projektu izstrādes pamati »

23.10.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

23.10.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 2. grupa »

23.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

23.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

23.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

23.10.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

23.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

23.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

24.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

24.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

24.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

24.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

24.10.2017 Meistarklases „Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+”, 3. grupa »

24.10.2017 Komunikācijas meistarklase – "Grūtais klients" »

24.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

24.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

24.10.2017 Interviju sniegšana radio, TV un presei »

24.10.2017 Šūšanas pamati »

24.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

24.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

24.10.2017 Žannas Dubskas stila klase »

24.10.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

24.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

24.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

24.10.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

25.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

25.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

25.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

25.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

25.10.2017 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma »

25.10.2017 Topošo vecāku skola, 3. grupa »

25.10.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

25.10.2017 Personāla atlase, novērtēšana un vadība »

25.10.2017 Topošo vecāku skola, 4. grupa »

25.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

25.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

25.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

25.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

25.10.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

25.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

26.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

26.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

26.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

26.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

26.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

26.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

26.10.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

26.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

26.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

26.10.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

26.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

27.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

27.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

27.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

30.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

30.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

30.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

30.10.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

30.10.2017 Microsoft IT akadēmija »

30.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

30.10.2017 Projektu izstrādes pamati »

30.10.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

30.10.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

30.10.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

30.10.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

30.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

30.10.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

30.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

30.10.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

31.10.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

31.10.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

31.10.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

31.10.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

31.10.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

31.10.2017 Dokumentu pārvaldības pamati »

31.10.2017 Šūšanas pamati »

31.10.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

31.10.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

31.10.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

31.10.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

31.10.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

31.10.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

02.10.2017 Ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāju MA ekskursija – praktikums »

09.10.2017 Nodarbība "Profesijas un prasmes" »

10.10.2017 Nodarbība "Karjeras ceļš" »

10.10.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Metodiskā atbalsta skola". Nodarbība "Dziļā mācīšanās" »

11.10.2017 Karjeras nedēļas nodarbība "21. gadsimta prasmju tests" »

19.10.2017 Projekta "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Rudens darbnīcas. Diskusija 14.00 "Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?" »

19.10.2017 Praktisko darbu darbnīca »


Pasākumi

23.10.2017 Inovāciju diena "Dziļā mācīšanās - kas tas ir un kā tas notiek?" »

26.10.2017 Lekcija "Miokarda infarkts un insults - ko nezinām par zināmo?" »