Notikumu kalendārs

Semināri

01.11.2017 Seminārs PII vadītāju vietniekiem "Pedagoģiskie vērojumi" »

03.11.2017 Seminārs uzņēmējiem "Par godīgu uzņēmējdarbību" »

03.11.2017 Seminārs valsts un pašvaldību iestādēm "Par godīgu uzņēmējdarbību" »

07.11.2017 Seminārs par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada »

08.11.2017 Jelgavas pilsētas pirmsskolas un sākumskolas koordinatoriem »

09.11.2017 Jelgavas pilsētas valodu mācību jomas koordinatoriem »

24.11.2017 Uz kompetencēm balstīts mācību process skolā. Ar ko sākt skolotājam? »


Sanāksmes

09.11.2017 Skolēnu domes sanāksme »

13.11.2017 Bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, dabaszinību MA vadītāju sanāksme par semināra organizēšanu 1.-6. kl. dabaszinību skolotājiem »

16.11.2017 Skolēnu domes sanāksme »

23.11.2017 Skolēnu domes sanāksme »

27.11.2017 Matemātikas MA sanāksme »

28.11.2017 Sanāksme pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem »

30.11.2017 Skolēnu domes sanāksme »


Kursi

01.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

01.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

01.11.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

01.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

01.11.2017 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma »

01.11.2017 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sitēmu »

01.11.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

01.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

01.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

01.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

01.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

01.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

02.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

02.11.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

02.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

02.11.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

02.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

02.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

02.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

02.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

02.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

02.11.2017 Lietišķā etiķete un protokols »

02.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

02.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

03.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

03.11.2017 Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) »

03.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

06.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

06.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

06.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

06.11.2017 „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” 2. grupa, 2. nodarbība »

06.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

06.11.2017 Projektu izstrādes pamati »

06.11.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

06.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

06.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

06.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

06.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

06.11.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

06.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

06.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

07.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

07.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

07.11.2017 CNC frēzēšana, izmantojot HEIDENHAIN vadības sistēmu »

07.11.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Metodiskā atbalsta skola” nodarbība »

07.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

07.11.2017 Šūšanas pamati »

07.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

07.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

07.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

07.11.2017 Žannas Dubskas stila klase »

07.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

07.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

07.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

07.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

08.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

08.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

08.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

08.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

08.11.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

08.11.2017 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sitēmu »

08.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

08.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

08.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

08.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

08.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

08.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

09.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

09.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

09.11.2017 Mācīšanās grupa direktoru vietniekiem izglītības jomā »

09.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

09.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

09.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

09.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

09.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

09.11.2017 Strādā vesels!, 3. grupa »

09.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

09.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

09.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

10.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

10.11.2017 “21. gadsimta prasmes izglītībā” »

10.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

13.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

13.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

13.11.2017 VISC eksāmens »

13.11.2017 VISC eksāmens »

13.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

13.11.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 1. grupa »

13.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

13.11.2017 Projektu izstrādes pamati »

13.11.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

13.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

13.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

13.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

13.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

13.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

13.11.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

13.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

13.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

14.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

14.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

14.11.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

14.11.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

14.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

14.11.2017 Šūšanas pamati »

14.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

14.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

14.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

14.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

14.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

14.11.2017 Mājās gatavota dabīga kosmētika »

14.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

15.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

15.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

15.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

15.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

15.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

15.11.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

15.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

15.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

15.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

15.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

15.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

15.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

16.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

16.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

16.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

16.11.2017 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

16.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

16.11.2017 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

16.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

16.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

16.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

16.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

16.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

16.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

16.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

16.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

17.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

17.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

17.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

20.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

20.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

20.11.2017 Topošo vecāku skola, 5. grupa »

20.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

20.11.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

20.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

20.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

20.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

20.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

20.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

20.11.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

20.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

20.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

21.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

21.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

21.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

21.11.2017 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

21.11.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Metodiskā atbalsta skola” nodarbība »

21.11.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

21.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

21.11.2017 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

21.11.2017 Šūšanas pamati »

21.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

21.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

21.11.2017 Žannas Dubskas stila klase »

21.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

21.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

21.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

21.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

22.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

22.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

22.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

22.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

22.11.2017 Topošo vecāku skola, 7. grupa »

22.11.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

22.11.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 2. grupa »

22.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

22.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

22.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

22.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

22.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

22.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

22.11.2017 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

23.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

23.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

23.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

23.11.2017 Topošo vecāku skola, 6. grupa »

23.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

23.11.2017 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

23.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

23.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

23.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

23.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

23.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

23.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

23.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

24.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

24.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

24.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

27.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

27.11.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

27.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

27.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 2. grupa »

27.11.2017 Topošo vecāku skola, 7. grupa »

27.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

27.11.2017 Dārza dizains un ierīkošana »

27.11.2017 Biogrāfijas analīzes metode »

27.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

27.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

27.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

27.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

27.11.2017 Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate »

27.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

27.11.2017 Dārza dizains un ierīkošana »

27.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

28.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

28.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

28.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 2. grupa »

28.11.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

28.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

28.11.2017 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

28.11.2017 Šūšanas pamati »

28.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

28.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

28.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

28.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

28.11.2017 Fotogrāfēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

28.11.2017 Mājās gatavota dabīga kosmētika »

28.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

29.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

29.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

29.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

29.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 2. grupa »

29.11.2017 Topošo vecāku skola, 7. grupa »

29.11.2017 Darba aizsardzības plāni, to saturs, sastādīšana un izpildes organizēšana »

29.11.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

29.11.2017 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

29.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 beginner »

29.11.2017 Krievu valoda, diagnostikas nodarbība »

29.11.2017 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

29.11.2017 Deco Clay polimērmateriāla ziedu veidošanas meistarklases »

29.11.2017 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

29.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

29.11.2017 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

30.11.2017 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

30.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 1. grupa »

30.11.2017 Motivācijas programma darba meklēšanai, 2. grupa »

30.11.2017 Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā »

30.11.2017 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

30.11.2017 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

30.11.2017 Strādā vesels! 2. grupa »

30.11.2017 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

30.11.2017 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

30.11.2017 Vācu valoda – vidējais līmenis B1 »

30.11.2017 Gleznošanas pamati II »

30.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

30.11.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »


Junioru universitāte

04.11.2017 Junioru universitātes nodarbības 5. - 10. klasei »

11.11.2017 “Junioru universitātes plus” nodarbības »

25.11.2017 Junioru universitātes nodarbības 5. - 10. klasei »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

10.11.2017 Mārtiņa dienas SMU tirdziņš »

11.11.2017 Lāčplēša diena. Lāpu gājiens. Svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem »

23.11.2017 Praktisko darbu darbnīca »


Sporta sacensības

22.11.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde. Basketbols »

23.11.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde. Basketbols »