Notikumu kalendārs

Sanāksmes

07.06.2018 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/metodiķu sanāksme "2017./2018. Mācību gada pedagoģiskā darba izvērtējums" »


Kursi

01.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

01.06.2018 Valsts valoda, vidējais līmenis »

04.06.2018 Žurnālistikas un audiovizuālās mediju mākslas pamati »

04.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati. Noslēguma nodarbība »

04.06.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

04.06.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

04.06.2018 Angļu valoda ceļojumiem. Noslēguma nodarbība »

04.06.2018 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

05.06.2018 Datorprasmes senioriem, bez priekšzināšanām »

05.06.2018 Datorprasmes senioriem, ar priekšzināšanām »

05.06.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

05.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

05.06.2018 Gleznošanas pamati I »

05.06.2018 Šūšanas pamati »

06.06.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

06.06.2018 Karjeras nodarbība klasei »

06.06.2018 Datorprasmes senioriem, ar priekšzināšanām »

06.06.2018 Datorprasmes senioriem, bez priekšzināšanām »

06.06.2018 Datorprasmes senioriem, ar priekšzināšanām »

06.06.2018 Angļu valoda ceļojumiem. Noslēguma nodarbība »

06.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

07.06.2018 Kursi "Smart Women" »

07.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

07.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati. Noslēguma nodarbība »

07.06.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

07.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

07.06.2018 Šūšanas pamati »

08.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

11.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.06.2018 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

11.06.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.06.2018 Angļu valoda ceļojumiem. Noslēguma nodarbība »

12.06.2018 Datorprasmes senioriem, bez priekšzināšanām »

12.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

12.06.2018 Kursi "Smart Women" »

12.06.2018 Datorprasmes senioriem, ar priekšzināšanām »

12.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

12.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

12.06.2018 Šūšanas pamati »

12.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

13.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

13.06.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

13.06.2018 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

13.06.2018 Datorprasmes senioriem, bez priekšzināšanām »

13.06.2018 Datorprasmes senioriem, ar priekšzināšanām »

13.06.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

13.06.2018 Angļu valoda ceļojumiem. Noslēguma nodarbība »

13.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

13.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

14.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

14.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

14.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

14.06.2018 Šūšanas pamati »

14.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

15.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

15.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

18.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

18.06.2018 Projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" »

18.06.2018 Kursi "Smart Women" »

18.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

18.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

19.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

19.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

19.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

19.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

19.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

20.06.2018 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

20.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

20.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

20.06.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

20.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

20.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

20.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

21.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

21.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

21.06.2018 Kursi "Smart Women" »

21.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

21.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

21.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

21.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

22.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

22.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

22.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

22.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

25.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.06.2018 Projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" »

25.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

25.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

26.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

26.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

26.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

26.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

26.06.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 Intermediate »

26.06.2018 Biznesa komunikācija angļu valodā loģistikas jomā (individuālās nodarbības) »

27.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

27.06.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

27.06.2018 Kursi "Smart Women" »

27.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

27.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

27.06.2018 "Topošo vecāku skola" »

28.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

28.06.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

28.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

28.06.2018 Datu analīze un pārskatu veidošana »

29.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

29.06.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »