Notikumu kalendārs

Semināri

01.03.2019 Vienaudžu izglītotāju apmācības »

05.03.2019 Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »

19.03.2019 Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā »

20.03.2019 Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »

26.03.2019 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem »

28.03.2019 Sākumskolas jomas seminārs "Valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā un matemātikā 3.kl. rezultātu analīze" »


Sanāksmes

05.03.2019 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »

07.03.2019 Personas datu apstrāde »

07.03.2019 Dabaszinātņu jomas sanāksme »

11.03.2019 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »

14.03.2019 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »

25.03.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme »

26.03.2019 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

27.03.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Konferences

14.03.2019 SKOLA 2030 konference pirmsskolai "Darbojos, izzinu – mācos ar prieku" »


Kursi

01.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

01.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

01.03.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

01.03.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

01.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

01.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

01.03.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

01.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

02.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

04.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

04.03.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

04.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.03.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss 1.-6. kl. »

04.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

04.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

04.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

04.03.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

04.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

04.03.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

04.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

04.03.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

04.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

04.03.2019 Infografiku veidošana »

04.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

04.03.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

05.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

05.03.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

05.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

05.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

05.03.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1. nodarbība "Vērtību meistarklase" »

05.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

05.03.2019 Ugunsdrošība »

05.03.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

05.03.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

05.03.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

05.03.2019 Šūšanas pamati »

05.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

05.03.2019 Gleznošanas pamati »

05.03.2019 Gudro vecāku skolas nodarbība: "Sociālo, sadzīves, pašapkalpošanās prasmju attīstība. Kā izvairīties no hiperaprūpes “lāča pakalpojuma” bērnam" »

05.03.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

05.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

05.03.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

06.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

06.03.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

06.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

06.03.2019 „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) »

06.03.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

06.03.2019 Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem »

06.03.2019 Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS - fiziskām personām »

06.03.2019 Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS - saimnieciskās darbības veicējiem »

06.03.2019 „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) »

06.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

06.03.2019 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

06.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

06.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

06.03.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

06.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

06.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

06.03.2019 Gleznošanas darbnīca »

06.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

06.03.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

06.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

06.03.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

07.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.03.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

07.03.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

07.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

07.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

07.03.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

07.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

07.03.2019 Ugunsdrošība »

07.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

07.03.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

07.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

07.03.2019 Šūšanas pamati »

07.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

07.03.2019 Angļu valodas debašu klubs »

07.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

08.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

08.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.03.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

11.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

11.03.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

11.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

11.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

11.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

11.03.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

11.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

11.03.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

11.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

11.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

11.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

11.03.2019 Infografiku veidošana »

11.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

11.03.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

12.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

12.03.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

12.03.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

12.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

12.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

12.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

12.03.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2.nodarbība "Vērtību meistarklase" »

12.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

12.03.2019 Ugunsdrošība »

12.03.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

12.03.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

12.03.2019 Šūšanas pamati »

12.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

12.03.2019 Gleznošanas pamati »

12.03.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

12.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

13.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

13.03.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

13.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

13.03.2019 Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi »

13.03.2019 Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi »

13.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

13.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

13.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

13.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.03.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

13.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

13.03.2019 Gleznošanas darbnīca »

13.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.03.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

13.03.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

13.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

13.03.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

14.03.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

14.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

14.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

14.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

14.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

14.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

14.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

14.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

14.03.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

15.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

15.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

15.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

15.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

15.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

16.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

18.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

18.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.03.2019 Kursi pedagogiem projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros »

18.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

18.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

18.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

18.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

18.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

18.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

18.03.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

18.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

18.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

18.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

18.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

18.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

18.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

19.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

19.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

19.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

19.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

19.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

19.03.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

19.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

19.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

19.03.2019 Gleznošanas pamati »

19.03.2019 "Kā sagatavot bērnu pārmaiņām –mamma sāk strādāt, ģimenē ienāk otrs bērns, bērnudārzs, skola, cits partneris, nepilna ģimene" »

20.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

20.03.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

20.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

20.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

20.03.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

20.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

20.03.2019 Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »

20.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

20.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

20.03.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

20.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

20.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

20.03.2019 Gleznošanas darbnīca »

20.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.03.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

20.03.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

20.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

20.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

21.03.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

21.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

21.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

21.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

21.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

21.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

21.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

21.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

21.03.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

22.03.2019 Vadības grāmatvedība - budžeta plānošana uzņēmējdarbībā un noviržu analīze »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

22.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

22.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

25.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

25.03.2019 Datora lietošanas ABC iesācējiem (individuālās nodarbības) »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.03.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

25.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.03.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

25.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

25.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

25.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

25.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

25.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

25.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

25.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

25.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

26.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

26.03.2019 Personāla lietvedība »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

26.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

26.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.03.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

26.03.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

26.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

26.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

26.03.2019 Gleznošanas pamati »

27.03.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

27.03.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

27.03.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

27.03.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

27.03.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

27.03.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

27.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.03.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

27.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

27.03.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

27.03.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

27.03.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

28.03.2019 Praktisko darbu darbnīca »

28.03.2019 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

28.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

28.03.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

28.03.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

28.03.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

28.03.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

28.03.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

28.03.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

29.03.2019 "Topošo vecāku skola" »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

29.03.2019 Datora lietošanas ABC iesācējiem (individuālās nodarbības) »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.03.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

02.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

03.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

04.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

05.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

06.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

07.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

08.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

13.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »

18.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

18.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »


Pasākumi

11.03.2019 E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem »

15.03.2019 Spēka darbnīcas pedagogiem »