Notikumu kalendārs

Sanāksmes

08.05.2019 „Diagnosticējošā vērtēšana” »

14.05.2019 Sākumskolas mācību jomas sanāksme „Aktualitātes sākumskolas mācību jomā” »

14.05.2019 Tehnoloģiju mācību jomas pedagogu sanāksme „Aktualitātes tehnoloģiju jomā” »

20.05.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme "Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā" »

28.05.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Kursi

02.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

02.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

02.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

02.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

02.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

02.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

02.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

02.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

02.05.2019 Šūšanas pamati »

02.05.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

03.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

03.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

03.05.2019 Datorgrafika SolidWork »

03.05.2019 „Atkarību izraisošās vielas un procesi” »

03.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

07.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

07.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

07.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

07.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

07.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

07.05.2019 Gleznošanas pamati »

07.05.2019 Šūšanas pamati »

07.05.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

08.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

08.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.05.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

08.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

08.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

08.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

08.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.05.2019 Dabaszinātņu skolotāju sanāksme »

08.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

08.05.2019 Gleznošanas darbnīca »

08.05.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

08.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

08.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

09.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

09.05.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

09.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

09.05.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

09.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

09.05.2019 Pāru nodarbības datorprasmju apguvei »

09.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

09.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

09.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

09.05.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

09.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

09.05.2019 Šūšanas pamati »

09.05.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

10.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

10.05.2019 Datorgrafika SolidWork »

10.05.2019 Grāmatvedības datorprogramma Zalktis »

10.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

10.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.05.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

13.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

13.05.2019 „Failu gatavošanas un koplietošanas iespējas tiešsaistē” 3. nodarbība »

13.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.05.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

13.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

13.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

13.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

13.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

13.05.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

13.05.2019 Make-up sev »

13.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

14.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

14.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

14.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

14.05.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

14.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

14.05.2019 Gleznošanas darbnīca »

14.05.2019 Šūšanas pamati »

14.05.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

14.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

14.05.2019 Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana »

14.05.2019 Seminārs par studijām ārzemēs »

15.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

15.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.05.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

15.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

15.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

15.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

15.05.2019 Gleznošanas darbnīca »

15.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

16.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

16.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

16.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

16.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

16.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

16.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

16.05.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

16.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

16.05.2019 Šūšanas pamati »

16.05.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

16.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

16.05.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

17.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.05.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

17.05.2019 Datorgrafika SolidWork »

17.05.2019 Grāmatvedības datorprogramma Zalktis »

17.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

17.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

20.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.05.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme "Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā" »

20.05.2019 Microsoft IT akadēmija »

20.05.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

20.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

20.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

20.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

20.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

20.05.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

20.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

20.05.2019 Make-up sev »

20.05.2019 Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

20.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

21.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

21.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

21.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

21.05.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

21.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

21.05.2019 Šūšanas pamati »

21.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

22.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

22.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.05.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

22.05.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

22.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

22.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

22.05.2019 Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

23.05.2019 Gada konference “Jaunās tehnoloģijas medicīnā” »

23.05.2019 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

23.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

23.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

23.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

23.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

23.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

23.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

23.05.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

23.05.2019 Šūšanas pamati »

23.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

23.05.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

24.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

24.05.2019 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi »

24.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

24.05.2019 Grāmatvedības datorprogramma Zalktis »

24.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

27.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

27.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

27.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.05.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

27.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

27.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

27.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

27.05.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

27.05.2019 Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

27.05.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

28.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

28.05.2019 Personāla lietvedība »

28.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

28.05.2019 Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs vecumā 54+ »

28.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

28.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

28.05.2019 Šūšanas pamati »

28.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

29.05.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

29.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.05.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

29.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

29.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

29.05.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

29.05.2019 Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

30.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

30.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

30.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

30.05.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

30.05.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

30.05.2019 Šūšanas pamati »

30.05.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

30.05.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

31.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

31.05.2019 "Topošo vecāku skola" »

31.05.2019 Grāmatvedības datorprogramma Zalktis »

31.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

31.05.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »


Junioru universitāte

11.05.2019 Junioru universitātes mācību ekskursija »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.05.2019 Metodiskā materiāla iesniegšana elektroniskā formātā konkursam "Laiks iespējām" »

15.05.2019 Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei »


Sporta sacensības

04.05.2019 Brīvības stafetes »

08.05.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā »

10.05.2019 Latvijas Skolu futbola čempionāta finālturnīrs »

15.05.2019 Bērnu vieglatlētikas festivāla finālsacensības »

15.05.2019 Zemgales reģiona sporta spēles “Vidusskolu kauss vieglatlētikā” »

20.05.2019 Mazo stafetes »

28.05.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” finālsacensības »