Notikumu kalendārs

Semināri

04.06.2019 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem »


Kursi

03.06.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

03.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.06.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

03.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

03.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.06.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

03.06.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

03.06.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

03.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

03.06.2019 Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

03.06.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

04.06.2019 Šūšanas pamati »

04.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.06.2019 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

04.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

04.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

04.06.2019 Šūšanas pamati »

05.06.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

05.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.06.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

05.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

05.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

05.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

06.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

06.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

06.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

06.06.2019 “Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā” »

06.06.2019 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

06.06.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

06.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

06.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

06.06.2019 Šūšanas pamati »

06.06.2019 Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs vecumā 54+ »

07.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.06.2019 “Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā” »

07.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

07.06.2019 Grāmatvedības datorprogramma Zalktis »

07.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

07.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.06.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

10.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

10.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

10.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

10.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

10.06.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

11.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.06.2019 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

11.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

11.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

11.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

11.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

11.06.2019 Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs vecumā 54+ »

12.06.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

12.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

12.06.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

12.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

12.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

12.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

12.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

12.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

13.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

13.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

13.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

14.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

14.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

14.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

17.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

17.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

17.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

17.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.06.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

17.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

18.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

19.06.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

19.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

19.06.2019 Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

20.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

20.06.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.06.2019 FasTracKids mazo zinātnieku vasaras skola »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

21.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

25.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

25.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

25.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

26.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

26.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

26.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

27.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

27.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

27.06.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darbseminārs »

27.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

28.06.2019 "Topošo vecāku skola" »

28.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

28.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

28.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.06.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

11.06.2019 Programmas “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” praktikums »


Pasākumi

06.06.2019 Mācību gada noslēguma pasākums "Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija" »