Notikumu kalendārs

Semināri

09.01.2020 Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

23.01.2020 Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

28.01.2020 Seminārs “Profesionālās darbības virzības izvērtēšana audzināšanas stundās” »


Sanāksmes

03.01.2020 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogu sanāksme »

08.01.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

15.01.2020 Matemātikas jomas pedagogu sanāksme „Metodisko dārgumu” krātuves papildināšana” »


Kursi

02.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

02.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

02.01.2020 Šūšanas pamati »

03.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

03.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

06.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

06.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

06.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

06.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

06.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

06.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

06.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

06.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

06.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

06.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

06.01.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

06.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

06.01.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

06.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

07.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

07.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

07.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

07.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

07.01.2020 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

07.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

07.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

07.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

07.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

07.01.2020 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

07.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

07.01.2020 Šūšanas pamati »

07.01.2020 Bērnu savstarpējās attiecības sākumskolā –konflikti, vienaudžu vardarbība. Vecāku atbalsts un palīdzība saviem bērniem šajās attiecībās. »

08.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

08.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

08.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

08.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

08.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

08.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

08.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

08.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

08.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

08.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

08.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

08.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

09.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

09.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.01.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

09.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

09.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

09.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

09.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

09.01.2020 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

09.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

09.01.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

09.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

10.01.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

10.01.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

10.01.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

13.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

13.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

13.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

13.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

13.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

13.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

13.01.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

13.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

13.01.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

13.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

14.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

14.01.2020 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

14.01.2020 “Vērtēšana skolēna izaugsmei” »

14.01.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība „Mērķu meistarklase” »

14.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

14.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

14.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

14.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

14.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

14.01.2020 Šūšanas pamati »

14.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

15.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

15.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

15.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

15.01.2020 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

15.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

15.01.2020 „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (1.grupa 1.nodarbība) »

15.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

15.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

15.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

15.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

15.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

15.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

15.01.2020 Gleznošanas darbnīca »

15.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

16.01.2020 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

16.01.2020 Praktisko darbu darbnīca 3. nodarbība »

16.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

16.01.2020 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

16.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

16.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

16.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

16.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

16.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

16.01.2020 Šūšanas pamati »

16.01.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

16.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

20.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

20.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

20.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

20.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

20.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

20.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

20.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

20.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

20.01.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

20.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

20.01.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

20.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

20.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

20.01.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

20.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

21.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

21.01.2020 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

21.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

21.01.2020 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

21.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

21.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

21.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

21.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

21.01.2020 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

21.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

21.01.2020 Šūšanas pamati »

22.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

22.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

22.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

22.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

22.01.2020 „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (2.grupa 1.nodarbība) »

22.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

22.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

22.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

22.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

22.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

22.01.2020 Gleznošanas darbnīca »

22.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

22.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

23.01.2020 „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” »

23.01.2020 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

23.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

23.01.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

23.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

23.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

23.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

23.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

23.01.2020 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

23.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

23.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

23.01.2020 Šūšanas pamati »

23.01.2020 Ģimenes meistarklase“Ar viedierīcēm pie galda” »

23.01.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

24.01.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

24.01.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

24.01.2020 Pāru nodarbības krievu valodas apguvei »

27.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

27.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

27.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

27.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

27.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

27.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

27.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

27.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

27.01.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

27.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

27.01.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

27.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

27.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

27.01.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

27.01.2020 “Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība” »

27.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

28.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

28.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

28.01.2020 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

28.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

28.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

28.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

28.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

28.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

28.01.2020 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

28.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

28.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

29.01.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

29.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

29.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

29.01.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

29.01.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

29.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

29.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

29.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

29.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

29.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

29.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

29.01.2020 “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

29.01.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

29.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

30.01.2020 Nodokļu aktualitātes grāmatvedībā 2020. gadā »

30.01.2020 Individuālās nodarbības latviešu valodas apguvei »

30.01.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

30.01.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

30.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.01.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

30.01.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

30.01.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

30.01.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

30.01.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

30.01.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

31.01.2020 "Topošo vecāku skola" »

31.01.2020 ”Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālā pilnveide” Skola 2030 »


Konkursi

16.01.2020 Jelgavas pilsētas angļu valodas burtošanas konkurss "Spelling Bee" »


Olimpiādes

08.01.2020 Filozofija »

13.01.2020 Latviešu valoda un literatūra »

14.01.2020 Informātika (programmēšana) »

17.01.2020 Fizika »

27.01.2020 Latviešu valoda un literatūra »

29.01.2020 Ekonomika »

31.01.2020 Matemātika »