Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

04.12.2017 Kompetenču pieejas izglītībā pamatprinicpi, ar to saistītās pedagoģiskās paradigmas, caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas »

05.12.2017 Seminārs PII "Zemenīte" skolotājām »

05.12.2017 Veselīga dzīvesveida un uztura paradumu veidošana jauniešiem »

06.12.2017 Praktiskais seminārs pedagogiem – karjeras konsultantiem »

07.12.2017 Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures atspoguļojums medijos »

12.12.2017 Izglītības vide efektīvam mācību procesam pirmsskolā »

13.12.2017 Seminārs PII "Lācītis" skolotājām »

19.12.2017 Seminārs PII "Kāpēcīši" skolotājām »


Sanāksmes

05.12.2017 Vizuālās mākslas un kulturoloģijas MA sanāksme »

05.12.2017 Skolēnu domes sanāksme »

06.12.2017 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

06.12.2017 Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

06.12.2017 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

12.12.2017 Skolēnu domes sanāksme »

14.12.2017 Skolēnu domes sanāksme »

27.12.2017 Sporta MA sanāksme »

27.12.2017 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »


Konferences

05.12.2017 Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 rezultātu paziņošana un konference »

07.12.2017 Uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem »

28.12.2017 Kompetences kā mācīšanās rezultāts »


Kursi

04.12.2017 Microsoft IT akadēmija »

05.12.2017 MS Word pedagoga darbā »

06.12.2017 MS Word pedagoga darbā »

06.12.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

07.12.2017 Kvalitatīvas izglītības katram bērnam nodrošināšana, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā »

11.12.2017 Microsoft IT akadēmija »

13.12.2017 Kvalitatīvas izglītības katram bērnam nodrošināšana, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā »

13.12.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

18.12.2017 Microsoft IT akadēmija »

20.12.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

27.12.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »


Konkursi

12.12.2017 Inženieris virtuvē »


Olimpiādes

01.12.2017 Angļu valoda »


Junioru universitāte

02.12.2017 "Junioru universitātes" 8. kl., "Junioru universitātes plus" nodarbības »

09.12.2017 Junioru universitātes nodarbības 5.-7. klasēm »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

06.12.2017 Praktisko darbu darbnīca »

14.12.2017 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

15.12.2017 Pieteikumu iesniegšana konkursam "Laiks iespējām" »

15.12.2017 Skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem »


Sporta sacensības

05.12.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde. Tautas bumba »

07.12.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde. Tautas bumba »


Pasākumi

06.12.2017 Eņģeļu egles iedegšana »

14.12.2017 Ziemassvētki – pasaku un burvju laiks »

28.12.2017 Jelgavas Sporta laureāts »