Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2019./2020. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

02.12.2019 Sadarbības prasmes pirmsskolā »

03.12.2019 Pedagogu darbs ar iebraucēju un reemigrantu bērniem un ģimenēm: pieejamais atbalsts, resursi un pieredze »

04.12.2019 Latvijas Lauksaimniecības universitātes un izglītības iestāžu sadarbība un līdzdarbība izglītības kvalitātes nodrošināšanai un izglītības iestādes ilgtspējīgai attīstībai »

12.12.2019 PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskā padomes sēde" »

13.12.2019 Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu seminārs »


Sanāksmes

03.12.2019 Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

03.12.2019 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

03.12.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

03.12.2019 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

03.12.2019 ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme »

04.12.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.12.2019 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

05.12.2019 Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

05.12.2019 Skolēnu domes sanāksme »

09.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

10.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

10.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

10.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

11.12.2019 Tehnoloģiju jomas pedagogu sanāksme »

12.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

12.12.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

12.12.2019 Skolēnu domes sanāksme »

13.12.2019 Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g. »

13.12.2019 Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatoru darba sanāksme »

16.12.2019 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme »

17.12.2019 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

19.12.2019 Darba sanāksmes izglītības iestāžu logopēdiem »

19.12.2019 Skolēnu domes sanāksme »


Konferences

27.12.2019 21.gadsimta skolotājs - iedvesmotājs un lietpratējs »


Kursi

02.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

03.12.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” nodarbība “Radošuma meistarklase” »

05.12.2019 Mācīšanās grupa "Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam" »

09.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

10.12.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” nodarbība “Radošuma meistarklase” »

12.12.2019 Mācīšanās grupa "Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam" »

16.12.2019 Microsoft IT akadēmija »


Olimpiādes

04.12.2019 Franču valoda »

13.12.2019 Vēsture »

16.12.2019 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.12.2019 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

11.12.2019 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

12.12.2019 Projekta "PUMPURS" darbnīca "Starpinstitūciju sadarbība priekšlaicīgas mācību pamešanas risku mazināšanā" »

13.12.2019 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2019./2020.m.g. II semestrim iesniegšana izvērtēšanai »

15.12.2019 Skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem »


Sporta sacensības

03.12.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde, Tautas bumba »

05.12.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde, Tautas bumba »

06.12.2019 Latvijas skolēnu 73. spartakiāde volejbolā pamatskolām »

12.12.2019 Latvijas skolu sacensības „Veiklo stafetes” »


Pasākumi

03.12.2019 Ziemassvētku izrādes „Sniega karaliene” »

04.12.2019 Ziemassvētku izrādes „Sniega karaliene” »

05.12.2019 Ziemassvētku izrādes „Sniega karaliene” »

05.12.2019 Eņģeļu egles iedegšana »

06.12.2019 Ziemassvētku izrādes „Sniega karaliene” »