Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

08.04.2019 Seminārs valodu jomas vadītājiem »

08.04.2019 Seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītājiem »

11.04.2019 Seminārs matemātikas mācību jomas vadītājiem »

11.04.2019 Seminārs tehnoloģiju mācību jomas vadītājiem »

17.04.2019 Mūsdienīga mācību stunda »

24.04.2019 Seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītājiem »

24.04.2019 Seminārs veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vadītājiem »

24.04.2019 Seminārs meistardarbnīca “SLA izmantošana mācību stundā/mācību procesā” »

25.04.2019 Seminārs dabaszinātņu mācību jomas vadītājiem »

26.04.2019 Seminārs pirmsskolas mācību jomas vadītājiem »

26.04.2019 Seminārs sākumskolas mācību jomas vadītājiem »


Sanāksmes

03.04.2019 Sagatavošanās eksperimentālai daļai diagnosticējošam darbam fizikā 11.kl »

10.04.2019 Sanāksme par latviešu valodas olimpiādes 5.-6.kl. uzdevumiem »

16.04.2019 Darba grupas sanāksme par sasniedzamo rezultātu, atgriezenisko saiti »

17.04.2019 Dabaszinātņu jomas sanāksme "Solo taksonomijas un snieguma līmeņu aprakstu pielietojums dabaszinātņu mācīšanā" »

24.04.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

29.04.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme »

29.04.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme »


Kursi

01.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

01.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

02.04.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Drosmes meistarklase" »

06.04.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

08.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

08.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

09.04.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Drosmes meistarklase" »

10.04.2019 "Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā", 1. nodarbība "Failu sagatavošana un koplietošana" »

15.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

15.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

17.04.2019 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

17.04.2019 Aptauju veidošana tiešsaistē »

17.04.2019 "Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā", 2. nodarbība "Aptauju veidošana tiešsaistē" »

25.04.2019 Praktisko darbu darbnīca »

27.04.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

29.04.2019 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

29.04.2019 Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam »

29.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

29.04.2019 Microsoft IT akadēmija »


Konkursi

16.04.2019 Lieldienu zaķa darbnīcas »

29.04.2019 Matemātika ir visapkārt »


Olimpiādes

08.04.2019 Angļu valoda »

08.04.2019 Angļu valoda »

08.04.2019 Angļu valoda »

09.04.2019 Matemātikas olimpiāde "Tik vai cik" »

10.04.2019 Starppriekšmetu (sociālās zinības un matemātika) olimpiāde »

17.04.2019 Matemātika »

26.04.2019 Angļu valoda »

26.04.2019 Angļu valoda »

26.04.2019 Angļu valoda »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.04.2019 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas grupu konsultācija valodu jomas skolotājiem »

09.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

09.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

24.04.2019 Atklātās stundas latviešu valodā »

24.04.2019 Atklātā stunda kulturoloģijā 12. klasei "Padegs un mūsdienu modernitāte" »

25.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »

26.04.2019 Meistardarbnīcas angļu valodā »


Sporta sacensības

02.04.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde florbolā »

03.04.2019 Zemgales reģiona sporta spēles "Drošie un veiklie" »

04.04.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde florbolā »

10.04.2019 Zemgales reģiona sporta spēles florbolā »

10.04.2019 Latvijas skolu orientēšanās kauss »

12.04.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā »

13.04.2019 Skolēnu sacensības stafetēs 2.-5. kl.: "Uzmanību ! Starts !" »

25.04.2019 Zemgales reģiona sporta spēles futbolā »

26.04.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde pavasara krosa stafetēs »