Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

11.04.2018 Disleksija »

13.04.2018 Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa noslēguma seminārs »

14.04.2018 Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa noslēguma seminārs »

17.04.2018 Izglītības iestādes direktora vietnieka līdzdarbība pašvērtēšanas un ārējās vērtēšanas procesā »

18.04.2018 Iekļaujošā izglītība pirmsskolas izglītības iestādē »

18.04.2018 Valdorfpedagoģijas pieeja un metodes lasītprasmes apguvei »

19.04.2018 Kā cilvēks iemācās lasīt? »

26.04.2018 Izglītības sistēma un izglītības kvalitātes monitorings Skotijā »


Sanāksmes

03.04.2018 Skolēnu līdzdalības un starpskolu sadarbības veicināšana »

09.04.2018 Fizikas MA sanāksme par diagnosticējošo darbu 11. klasēm »

10.04.2018 Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību nodrošināšanai izglītības iestādē »

10.04.2018 Skolēnu domes sanāksme »

11.04.2018 Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" darba sanāksme »

19.04.2018 Skolēnu domes sanāksme »

24.04.2018 Izglītības iestāžu speciālo pedagogu darba sanāksme »

24.04.2018 Skolēnu domes sanāksme »

25.04.2018 Skolu direktoru darba sanāksme »

26.04.2018 Kovīzija izglītības iestāžu psihologiem »


Konferences

12.04.2018 Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns »


Kursi

04.04.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

07.04.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

09.04.2018 Microsoft IT akadēmija »

10.04.2018 Metodiskā atbalsta skola »

11.04.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

12.04.2018 Praktisko darbu darbnīca »

16.04.2018 Microsoft IT akadēmija »

18.04.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

20.04.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem »

23.04.2018 Microsoft IT akadēmija »

25.04.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

28.04.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »


Konkursi

10.04.2018 VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts. »

21.04.2018 Putnu pavasaris »

24.04.2018 Putnu pavasaris »


Olimpiādes

06.04.2018 Angļu valoda »

12.04.2018 Matemātikas olimpiāde "Tik vai... cik?" »

13.04.2018 Vācu valoda (reģionālā) »

19.04.2018 Latviešu valoda un literatūra (reģionālā) »

27.04.2018 Angļu valoda (reģionālā) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.04.2018 Pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātības programmai izglītības iestādēs »

04.04.2018 X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” 1. kārta »

05.04.2018 Vides objektu un mākslas darbu izstāde "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās". »

12.04.2018 Atklātā stunda interešu izglītības programmā "Sižetiskās tautas dejas" »

25.04.2018 Atklātās stundas literatūrā 10. klasē »

25.04.2018 Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII "CreaKids" »

26.04.2018 Supervīzija skolu komandām "Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā" »


Sporta sacensības

04.04.2018 Zemgales reģiona sporta spēles "Drošie un veiklie" »

05.04.2018 Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde florbolā »

06.04.2018 Latvijas skolu komandu čempionāts badmintonā Zemgales reģions »

07.04.2018 "TOP kauss 2018" volejbolā finālsacensības »

10.04.2018 Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde florbolā »

11.04.2018 Zemgales reģiona sporta spēles florbolā »

11.04.2018 Latvijas skolu orientēšanās kausa finālsacensības »

13.04.2018 Latvijas skolēnu 71. spartakiāde florbolā »

14.04.2018 Skolēnu sacensības stafetēs 2.-5. klasēm "Uzmanību! Starts!" »

24.04.2018 Zemgales reģiona sporta spēles futbolā »

27.04.2018 Latvijas skolēnu 71. spartakiāde, pavasara krosa stafetēs »


Pasākumi

01.04.2018 Labās Lieldienas Lediņos »

06.04.2018 Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu, 5.-12. klašu koru konkursa "Dziesmai būt!" un laureātu koncerta 2. kārta Zemgales novadā »

10.04.2018 VIP - Veiksme. Intuīcija. Prāts »

17.04.2018 Festivāls "Varavīksnes draudzības tilts" »

19.04.2018 X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" 2. kārta Zemgales novadā »

21.04.2018 Radošās darbnīcas "Aizraujošā zinātne" »

24.04.2018 Zinātnes centra AHHAA viesošanās Jelgavā »

27.04.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" salidojums »

28.04.2018 Latvijas Lielā talka »