Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

06.06.2017 Iestādes attīstības plānošana un paveiktā vērtēšana jeb gatavošanās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanai »

06.06.2017 Aktualitātes speciālo pedagogu darbā »

15.06.2017 Bērnu tiesības uz izglītību un mācīšanās vajadzību nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs »


Sanāksmes

05.06.2017 Sporta MA sanāksme »

07.06.2017 Dabaszinību (1. - 6. kl.) MA sanāksme »

07.06.2017 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

07.06.2017 Fizikas MA sanāksme »

08.06.2017 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

12.06.2017 Sākumskolas MA sanāksme »

19.06.2017 Metodisko apvienību vadītāju sanāksme »


Kursi

02.06.2017 Programmu "Digitālā skola", "Pētniecības skola", "Klasvadības skola" noslēguma nodarbība »

05.06.2017 Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā »

06.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »

07.06.2017 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

07.06.2017 Uzvedības traucējumi - dusmu savaldīšana »

08.06.2017 Uzvedības traucējumi - dusmu savaldīšana »

09.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »

13.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »

15.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »

16.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »

20.06.2017 IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

02.06.2017 Valsts pārbaudes darbs. Ekonomika 12. klasei »

05.06.2017 Valsts pārbaudes darbs. Fizika 12. klasei »

06.06.2017 Valsts pārbaudes darbs. Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei »

07.06.2017 Valsts pārbaudes darbs. Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei »

14.06.2017 Latviešu valodas MA pieredzes brauciens uz Tadenavu »

16.06.2017 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2017./2018. m. g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai »


Pasākumi

01.06.2017 Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana »

01.06.2017 Konkursa "Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva" dalībnieku apbalvošana »

06.06.2017 Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju »

14.06.2017 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena »