Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

04.06.2019 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem »


Sanāksmes

05.06.2019 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

05.06.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

06.06.2019 Izglītības iestāžu speciālo pedagogu un skolotāju palīgu darba sanāksme »

12.06.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

20.06.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »


Kursi

04.06.2019 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

06.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

07.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

10.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

11.06.2019 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

11.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

12.06.2019 Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē »

12.06.2019 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.06.2019 Atvērto vasaras skolu "Kopā labāk, kopā jautrāk" darbības atbalsta pasākumi »

03.06.2019 Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana »

10.06.2019 BJC "Junda" bērnu vasaras nometne "Brīvbrīdis" »

11.06.2019 Programmas “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” praktikums »

21.06.2019 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2019./2020.m.g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai »


Pasākumi

06.06.2019 Mācību gada noslēguma pasākums "Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija" »

07.06.2019 Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju »

14.06.2019 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena »