Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

03.12.2018 Ievads medijpratībā »

03.12.2018 Kā izprast dusmu un agresijas mehānismus pirmsskolā un skolā? »

04.12.2018 Caurviju prasmes PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA izmantošana dažādās mācību jomās »

05.12.2018 Miofunkcionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem »

11.12.2018 Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā »


Sanāksmes

04.12.2018 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

04.12.2018 Darba sanāksme "Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē" »

04.12.2018 Skolēnu domes sanāksme »

06.12.2018 Skolēnu domes sanāksme »

11.12.2018 Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatoru darba sanāksme »

11.12.2018 Skolēnu domes sanāksme »

12.12.2018 Darba sanāksme "Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē" »

12.12.2018 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

13.12.2018 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

13.12.2018 Skolēnu domes sanāksme »

18.12.2018 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme »

18.12.2018 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

18.12.2018 Skolēnu domes sanāksme »


Kursi

03.12.2018 Microsoft IT akadēmija »

04.12.2018 Kursi „Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē” »

04.12.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Radošuma meistarklase »

04.12.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Radošuma meistarklase »

05.12.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

05.12.2018 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

06.12.2018 Praktisko darbu darbnīca »

10.12.2018 Microsoft IT akadēmija »

11.12.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Radošuma meistarklase »

12.12.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

17.12.2018 Microsoft IT akadēmija »


Olimpiādes

05.12.2018 Franču valoda »


Junioru universitāte

01.12.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »

15.12.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

06.12.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »


Sporta sacensības

04.12.2018 Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde, Tautas bumba »

06.12.2018 Latvijas skolu sacensības “Veiklo stafetes” »

06.12.2018 Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde, Tautas bumba »

07.12.2018 Latvijas skolēnu 72. spartakiāde volejbolā pamatskolām »


Pasākumi

04.12.2018 Eņģeļu egles iedegšana »