Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

18.08.2017 Izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības iestāžu vadītāju seminārs »

21.08.2017 Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs "Ievads medijpratībā" »

24.08.2017 2017./2018. mācību gada darbības prioritātes »


Sanāksmes

21.08.2017 Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana Jelgavas izglītības iestādēs »

22.08.2017 Metodisko apvienību vadītāju sanāksme »

23.08.2017 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai »

23.08.2017 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai »

23.08.2017 Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana Jelgavas izglītības iestādēs »

24.08.2017 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

25.08.2017 Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme »

30.08.2017 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »


Konferences

22.08.2017 Konference izglītības līderiem "Ceļā uz apzinātu mācīšanos" »

23.08.2017 Izglītības forums "Iespēju tilts 2017 – DARĪT VĒL LABĀK!" »

28.08.2017 Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši »


Kursi

17.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

18.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

21.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

22.08.2017 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

22.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »

22.08.2017 Balss traucējumu profilakse »

23.08.2017 Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā »

24.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »

29.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »