Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

03.10.2017 Mācību process ārpus izglītības iestādes – iespēja un izaicinājums »

03.10.2017 Sensomotorās attīstības ietekme uz mācību procesu »

05.10.2017 Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem »

09.10.2017 Kā veidot SMU vidusskolā »

09.10.2017 Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem »

17.10.2017 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja darba vērtēšana »

17.10.2017 Sociālo pedagogu seminārs »

18.10.2017 Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem »


Sanāksmes

03.10.2017 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

03.10.2017 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

04.10.2017 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.10.2017 Skolēnu domes sanāksme »

12.10.2017 Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) valdes sanāksme »

12.10.2017 Direktoru vietnieku izglītības jomā mācīšanās grupa »

12.10.2017 Skolēnu domes sanāksme »

13.10.2017 Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) valdes sanāksme »

14.10.2017 Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) valdes sanāksme »

18.10.2017 Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

19.10.2017 Krievu valodas (svešvalodas) MA sanāksme »

19.10.2017 Skolēnu domes sanāksme »

24.10.2017 Darba sanāksme par iekļaujošo izglītību »

26.10.2017 Skolēnu domes sanāksme »


Konferences

13.10.2017 Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas konference »


Kursi

04.10.2017 Atgriezeniskās saites loma mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā »

04.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

05.10.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Metodiskā atbalsta skola" ievadnodarbība 2. grupai »

09.10.2017 Microsoft IT akadēmija »

11.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

14.10.2017 Junioru universitātes plus nodarbības »

16.10.2017 Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā »

16.10.2017 Microsoft IT akadēmija »

17.10.2017 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība »

18.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

19.10.2017 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

23.10.2017 Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā »

25.10.2017 Atgriezeniskās saites loma mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā »

25.10.2017 Angļu valodas studija pedagogiem »

27.10.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Metodiskā atbalsta skola". Nodarbība "Skolotāju sadarbība skolā un pilsētā mācību procesa plānošanā un stundu realizācijā" »

30.10.2017 Microsoft IT akadēmija »


Olimpiādes

20.10.2017 Latviešu valoda (mazākumtautību izgl. progr.) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

02.10.2017 Ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāju MA ekskursija – praktikums »

09.10.2017 Nodarbība "Profesijas un prasmes" »

10.10.2017 Nodarbība "Karjeras ceļš" »

10.10.2017 Stundu vērošana un analīze 6. stunda 13.0 -13.40 DABASZINĪBAS 6. klasē „Vulkāni”, 7. stunda 13.50-14.30 BIOLOĢIJA 9. klasē „Kontracepcija”, 8. stunda - stundu analīze »

10.10.2017 Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Metodiskā atbalsta skola". Nodarbība "Dziļā mācīšanās" »

11.10.2017 Karjeras nedēļas nodarbība "21. gadsimta prasmju tests" »

12.10.2017 Pieredzes apmaiņas vizīte Siguldas novada skolās »

19.10.2017 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

19.10.2017 Projekta "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Rudens darbnīcas. Diskusija 14.00 "Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?" »

19.10.2017 Praktisko darbu darbnīca »

23.10.2017 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija "Dari, vēro, vari" »

24.10.2017 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija "Dari, vēro, vari" »

25.10.2017 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija "Dari, vēro, vari" »


Sporta sacensības

02.10.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā »

03.10.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā »

05.10.2017 Latvijas skolēnu 71. spartakiāde – Vieglatlētikas rudens kross »

10.10.2017 Jelgavas pilsētas skolēnu 47.spartakiāde, Rudens kross »

18.10.2017 Jelgavas pilsētas skolu 2017. gada Olimpiskās stafetes peldēšanā »


Pasākumi

06.10.2017 Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums »

09.10.2017 Karjeras nedēļa 2017 »

10.10.2017 Karjeras nedēļa 2017 »

11.10.2017 Karjeras nedēļa 2017 »

12.10.2017 Karjeras nedēļa 2017 »

13.10.2017 Karjeras nedēļa 2017 »

18.10.2017 Vācu valodas dienu pasākums – plakātu konkurss "Typisch deutsch" »

23.10.2017 Inovāciju diena "Dziļā mācīšanās - kas tas ir un kā tas notiek?" »

23.10.2017 Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana »