Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Sanāksmes

05.06.2018 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vadītāju informatīvā sanāksme »

05.06.2018 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

06.06.2018 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

07.06.2018 Kovīzija izglītības iestāžu psihologiem »

07.06.2018 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/metodiķu sanāksme "2017./2018. Mācību gada pedagoģiskā darba izvērtējums" »

12.06.2018 Darba sanāksme izglītības iestāžu speciālajiem pedagogiem un skolotāju palīgiem »

13.06.2018 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »


Konferences

13.06.2018 Erasmus+ starptautiskā projekta "Efektīva komunikācija – veiksmīga dzīve nākotnē" noslēguma konference »


Kursi

11.06.2018 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

18.06.2018 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

20.06.2018 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.06.2018 Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē. »

04.06.2018 Atvērto vasaras skolu "Kopā labāk, kopā jautrāk" darbības atbalsta pasākumi »

04.06.2018 Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana »

04.06.2018 Valsts pārbaudes darbs fizikā 12. klasei »

04.06.2018 Supervīzija skolu komandām "Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā" »

05.06.2018 Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē. »

05.06.2018 Valsts pārbaudes darbs matemātikā 9. klasei »

06.06.2018 Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē. »

06.06.2018 Valsts pārbaudes darbs ķīmijā 12. klasei »

07.06.2018 Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē. »

07.06.2018 Valsts pārbaudes darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei »

08.06.2018 Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē. »

08.06.2018 Valsts pārbaudes darbs ekonomikā 12. klasei »

11.06.2018 Valsts pārbaudes darbs mazākumtautības (krievu) valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei »

12.06.2018 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsturē 9. klasei »

21.06.2018 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2018./2019. m.g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai »


Pasākumi

01.06.2018 Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana »

02.06.2018 Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" »

08.06.2018 Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju »

11.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

11.06.2018 BJC "Junda" bērnu vasaras dienas nometne „Latvijas dārgumi” »

12.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

13.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

14.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

14.06.2018 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena »

15.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

25.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

26.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

27.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

28.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »

29.06.2018 Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem "Latvija, Lietuva 100" »