Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

10.10.2018 Pieredzes apmaiņas seminārs "Caurviju prasmes DIGITĀLĀ PRATĪBA izmantošana dažādās mācību jomās" »

11.10.2018 Vērtēšana lietpratībai »

17.10.2018 Aktualitātes izglītības pārvaldībā »

22.10.2018 Izglītības programmatūras komplekts SMART Learning Suite »

24.10.2018 Sociālo pedagogu seminārs »

26.10.2018 Aktuālās nostādnes ZPD »


Sanāksmes

02.10.2018 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

02.10.2018 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

02.10.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

03.10.2018 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

03.10.2018 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

04.10.2018 Pedagogu-karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

09.10.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

09.10.2018 Skolēnu domes sanāksme »

11.10.2018 Latviešu valodas skolotāju sanāksme (5.-6. kl.) »

16.10.2018 Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme »

16.10.2018 Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē” »

16.10.2018 Skolēnu domes sanāksme »

17.10.2018 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

18.10.2018 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksme »

18.10.2018 Izglītības iestāžu psihologu kovizija »

23.10.2018 Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē” »

23.10.2018 Izglītības iestāžu māsu sanāksme »

25.10.2018 Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā »

30.10.2018 Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē” »

30.10.2018 Skolēnu domes sanāksme »


Kursi

01.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

01.10.2018 Microsoft IT akadēmija »

02.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

02.10.2018 Skolēnam stundā sasniedzamais rezultāts »

03.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

04.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

08.10.2018 Microsoft IT akadēmija »

09.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

09.10.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1.nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

15.10.2018 Microsoft IT akadēmija »

16.10.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2. nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

17.10.2018 Mērķprogramma "Metodiskā atbalsta skola" »

22.10.2018 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

22.10.2018 Microsoft IT akadēmija »

23.10.2018 Mācību saturs un mācīšanās pieejas maiņa »

24.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

24.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

24.10.2018 Mācību saturs un mācīšanās pieejas maiņa »

25.10.2018 Skolēnam stundā sasniedzamais rezultāts »

25.10.2018 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

26.10.2018 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

29.10.2018 Microsoft IT akadēmija »


Olimpiādes

19.10.2018 Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā) »

30.10.2018 Angļu valoda »


Junioru universitāte

13.10.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »

20.10.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.10.2018 Atklātā stunda vēsturē 6.kl. "Kā pēta vēsturi" »

04.10.2018 Atklātā stunda vēsturē 6.kl. "Kā pēta vēsturi" »

25.10.2018 Praktisko darbu darbnīca PII pedagogiem »


Pasākumi

04.10.2018 Esi drošs un vesels »

05.10.2018 Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums »

08.10.2018 Karjeras nedēļa 2018 »

09.10.2018 Karjeras nedēļa 2018 »

10.10.2018 Karjeras nedēļa 2018 »

11.10.2018 Karjeras nedēļa 2018 »

12.10.2018 Karjeras nedēļa 2018 »

22.10.2018 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »

23.10.2018 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »

23.10.2018 Sociālās un pilsoniskās jomas diena »

24.10.2018 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »