Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

07.02.2019 Pašpārvalde skolā – pieredze un iespēja »

15.02.2019 Atbalsta nodarbība konkursa "Laiks iespējām pirmsskolā" dalībniekiem »

20.02.2019 Seminārs valodu jomas skolu metodisko komisiju vadītājiem »

26.02.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku seminārs »

27.02.2019 Caurviju prasmes KRITISKĀ DOMĀŠANA UN PROBLĒMRISINĀŠANA izmantošana dažādās mācību jomās »


Sanāksmes

05.02.2019 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un dibinātāju informatīvā sanāksme: e-klases iespējas pirmsskolā; aktuāli jautājumi »

05.02.2019 Kvalitatīva pirmsskolas izglītība un atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai »

05.02.2019 Skolēnu domes sanāksme »

06.02.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

12.02.2019 PII sporta skolotāju sanāksme »

12.02.2019 Pirmsskolas sporta pedagogu sanāksme »

12.02.2019 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

12.02.2019 Skolēnu domes sanāksme »

19.02.2019 Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru sanāksme »

19.02.2019 Sākumskolas jomas sanāksme »

19.02.2019 Skolēnu domes sanāksme »

20.02.2019 Kvalitatīva pirmsskolas izglītība un atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai »

20.02.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

21.02.2019 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

21.02.2019 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »

26.02.2019 Skolēnu domes sanāksme »

27.02.2019 Kvalitatīva pirmsskolas izglītība un atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai »

27.02.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Kursi

01.02.2019 “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.) »

01.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 1. nodarbība »

02.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 2. nodarbība »

04.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

04.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

04.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

04.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

05.02.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1.nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

07.02.2019 „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” »

08.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

09.02.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

11.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

11.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

12.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

12.02.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2.nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

14.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

18.02.2019 “Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā” »

18.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

18.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

18.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

18.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

20.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 1. nodarbība »

22.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 3. nodarbība »

22.02.2019 „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) 2. nodarbība »

22.02.2019 Vienaudžu izglītotāju apmācības »

23.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 4. nodarbība »

23.02.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

25.02.2019 “Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā” »

25.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

25.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

27.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 2. nodarbība »


Konkursi

13.02.2019 Skolēni eksperimentē! »

14.02.2019 Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2019" 1. kārta »

20.02.2019 Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »

21.02.2019 Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »

26.02.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss 7.-12. kl. »


Olimpiādes

01.02.2019 Matemātika »

04.02.2019 EUSO olimpiāde (tiešsaistē) »

05.02.2019 Ķīmija »

15.02.2019 Matemātika »

15.02.2019 Matemātika »

20.02.2019 Ģeogrāfija »

21.02.2019 15. atklātā majturības un tehnoloģiju olimpiāde »

21.02.2019 6. atklātā mājsaimniecības olimpiāde »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

04.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

13.02.2019 Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (2. grupa) »

21.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »


Sporta sacensības

05.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles “Tautas bumba” »

05.02.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde Volejbols »

12.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles Volejbols »

14.02.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde Volejbols »

19.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Jaunais basketbolistu kauss” »

26.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles Volejbols »

26.02.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” stafetes »

27.02.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” stafetes »