Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.02.2018 Pieredzes apmaiņas seminārs "Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu loma izglītības iestādē un pilsētā" »

02.02.2018 Atbalsta seminārs konkursa "Laiks iespējām" dalībniekiem »

09.02.2018 Pieredzes apmaiņas seminārs "Izglītības tendences mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 21.gadsimtā" »


Sanāksmes

07.02.2018 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

08.02.2018 Projekta SAM 8.3.2.2. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru darba sanāksme »

13.02.2018 Projekta SAM 8.3.4. "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatoru darba sanāksme »

13.02.2018 Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju darba sanāksme "Lielā balva 2018" »

13.02.2018 Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē »

20.02.2018 Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē »

20.02.2018 Viss par un ap jaunatni Jauniešu centrā »

21.02.2018 Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē »

22.02.2018 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija un darba sanāksme »

22.02.2018 Programmas "FasTracKids" skolotāju metodiskā sanāksme »

27.02.2018 Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādē »

27.02.2018 Darba sanāksme speciālajiem pedagogiem »


Konferences

23.02.2018 Augstskolu pasākumi pedagogu izglītībai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai »


Kursi

01.02.2018 Minecraft skola »

02.02.2018 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

05.02.2018 Microsoft IT akadēmija »

06.02.2018 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība »

07.02.2018 Kompetenču pieeja mācību saturā »

07.02.2018 Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atbalsts »

07.02.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

07.02.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

08.02.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

09.02.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

09.02.2018 Kompetenču pieeja mācību saturā »

10.02.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

10.02.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

12.02.2018 Microsoft IT akadēmija »

14.02.2018 Praktiskās metodes pedagoga karjeras konsultanta darbā »

14.02.2018 Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu 8. klases skolēniem »

14.02.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

15.02.2018 21. gadsimta prasmes izglītībā »

15.02.2018 Minecraft skola »

19.02.2018 Microsoft IT akadēmija »

20.02.2018 MS Word pedagoga darbā »

20.02.2018 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība »

21.02.2018 MS Word pedagoga darbā »

21.02.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

21.02.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

22.02.2018 Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atbalsts »

22.02.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

24.02.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

26.02.2018 Microsoft IT akadēmija »

27.02.2018 MS Word pedagoga darbā »


Konkursi

08.02.2018 Skolēnu skatuves runas konkurss »

13.02.2018 Skolēni eksperimentē »

15.02.2018 Skolēnu skatuves runas konkurss »

20.02.2018 Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »

20.02.2018 Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" »

21.02.2018 Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »

21.02.2018 Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »


Olimpiādes

01.02.2018 Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde »

02.02.2018 Matemātika »

06.02.2018 Ķīmija »

08.02.2018 Krievu valoda (svešvaloda) »

08.02.2018 Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde »

14.02.2018 Angļu valodas olimpiāde – konkurss Jelgavas un Šauļu pilsētu skolēniem »

16.02.2018 Matemātika »

21.02.2018 Ģeogrāfija »

22.02.2018 Krievu valoda (svešvaloda) »

23.02.2018 Angļu valoda »

26.02.2018 Vācu valoda »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

08.02.2018 Supervīzija skolu komandām "Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā" »

13.02.2018 Atklātās stundas latviešu valodā 9. klasei »

19.02.2018 Matemātikas olimpiādes 5.-8. klasēm darbu labošana »

22.02.2018 Atklātās stundas latviešu valodā un literatūrā »

22.02.2018 Praktisko darbu darbnīca »

22.02.2018 Supervīzija skolu komandām "Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā" »


Sporta sacensības

06.02.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles, Tautas bumba »

08.02.2018 Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde, Volejbols »

13.02.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles, Volejbols »

20.02.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Jaunais basketbolistu kauss" »

20.02.2018 "Lāses kauss" volejbolā »

27.02.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles, Volejbols »

27.02.2018 LOK projekta "Sporto visa klase" stafešu sacensības »


Pasākumi

12.02.2018 "CITS BAZĀRS" »

14.02.2018 Karjeras izglītības pasākums "Ēnas" Jelgavas pilsētas pašvaldībā »

19.02.2018 Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana »